Dzień Papieski
przy ołtarzu czytając słowa miłosierdzia 16 października 2006r., w 28. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Następcę świętego Piotra, w naszym kościele miał miejsce wieczór refleksji, będący kontynuacją wcześniejszych projektów poświęconych nauczaniu Jana Pawła II. Tym razem skupiliśmy się na tajemnicy Bożego Miłosierdzia opartej o encyklikę Ojca Świętego "Dives in misericordia". Aby przybliżyć i ułatwić odbiór oraz zrozumienie treści, staraliśmy się stworzyć odpowiednią atmosferę skupienia  wykorzystując  oświetlenie, muzykę i film.

czytając słowa miłosierdzia projekcja Spotkanie zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia ofiarując ją w intencji naszej parafii oraz wspólnym śpiewem.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Szczególne podziękowania kieruję na ręce części grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Rynie: Małgorzacie Posdziech ( za wybranie tekstów ), Beacie Lenczewskiej, Beacie Winiarz, Tomaszowi Wolańskiemu za przekaz treści. Nasz ChrystusDziękuję również za pomoc techniczną panu Zenonowi Buczel oraz dyrekcji Ryńskiego Cetrum Kultury - Wiesławie Bujwid za wypożyczenie sprzętu audiowizualnego, Agnieszce Gryniewicz za scenografię, Ali i Oldze Cieślińskim za przygotowanie bukietów, Piotrowi Lenczewskiemu za wykonanie fotografii oraz Tomaszowi Żelazek za współpracę techniczną.


  Z wyrazami szacunku - ks. Dariusz Szyra SAC.