Intencje mszalne 10.07-17.07
NIEDZIELA - 10. 07. 2011 r.
08.00     † Weronika Tam (31 rocznica ¶mierci)
09.00        Nabrzeże J. Ryńskiego - JachtOldtimer
10.00     † Irena (2 rocznica ¶mierci)  † Henryk † Jan Tomaszewscy
12.00     Jubileusze małżeńskie - lipiec
        1 rocz. ¶lubu Joanny i Daniela Balejko, z pro¶b± o zdrowie, Boże bł. i opiekę MB
18.00     † Eugenia † Kazimierz Baran

PONIEDZIAŁEK - 11. 07. 2011 r.
07.00   † Maria Ruszkowska (1 rocznica ¶mierci)
18.00   † Halina Stasiewicz (4 rocznica ¶mierci)

WTOREK - 12. 07. 2011 r.   
07.00   † Diana Magdalena Domurad †Antosia † Szymon
18.00   † Pelagia † Katarzyna † Jan † Józef

¦RODA - 13. 07. 2011 r.
07.00    † Zofia † Stanisław † Czesław
18.00    Fatimskie - zbiorowe

CZWARTEK - 14. 07. 2011 r.
07.00 
18.00  † Albina † Bronisław † Weronika † Zbigniew † Jan † Regina † Franciszka
     †† z Rodziny Grablewskich

PIˇTEK - 15. 07. 2011 r.
07.00   † Roman Kubera (33 rocznica ¶mierci) † Regina Kubera † Regina Zajkowska
18.00   † Jan Giza † Feliksa Markiewicz

SOBOTA - 16. 07. 2011 r.
07.00   Dzięk.-bł. w 50 rocz. ¶lubu Stanisławy i Sławomira Oleszczak, z pro¶b± o zdrowie,         Boże bł., wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB
18.00   † Antoni

NIEDZIELA - 17. 07. 2011 r.
08.00  † Stanisław † Stanisława † Karolina (22 rocznica ¶mierci)
10.00  † Wiktoria † Marcin † Jan † Janina
12.00  Za Parafian
18.00  † Czesława † Henryk