XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C - 7 września 2007 roku
  • Dzisiaj spotkanie Kół Żywego Różańca po Mszy Świętej o godz. 12.00.
  • Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16.30, natomiast dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 17.30.
  • Dziękujemy mieszkańcom z ulicy Świerczewskiego nr 47 za przygotowanie kościoła na niedzielną Eucharystię oraz za złożone ofiary na kwiaty. Serdeczne Bóg zapłać!  W sobotę na godz. 9.00 zapraszamy mieszkańców ul. Świerczewskiego 49.
  • W sobotę, 13 października, ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Różaniec o godz. 17.30, Msza Święta o godz. 18.00, po niej procesja wokół kościoła z figurką Matki Bożej Fatimskiej, zakończona Apelem Jasnogórskim.
  • 5.W związku z Jubileuszem, chciałbym serdecznie podziękować za okazaną pomoc: Pani Ewie Jocz, Panom Andrzejowi Dowgiałło i Janowi Budnemu za sponsoring kolacji na zamku, Panu Jarosławowi Guz i jego firmie za wykonanie rampy scenicznej, Panu Andrzejowi Kłos, Panu Piotrowi Winiarzowi, Państwu Danucie i Markowi Modzelewskim, Panu Jerzemu Gryniewiczowi, Panu Sławomirowi Krawczykowi, Panu Krzysztofowi Jarosz za prowadzenie zabawy, przedstawicielom Ochotniczej Ryńskiej Straży Pożarnej oraz wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i przebieg Uroczystości. 
  • Zapraszamy rodziców i dzieci komunijne na Mszę świętą i spotkanie w przyszłą niedzielę, 14 października, o godz. 15.00. Obecność obowiązkowa.
  • W przyszłą niedzielę, 14 października, przypada Dzień Nauczyciela. Z tej racji zapraszamy wszystkich nauczycieli zarówno pracujących czynnie jak i emerytowanych na Mszę Świętą i  spotkanie w poniedziałek, 15 października, o godz. 18.00.
Gościom i Parafianom życzymy wielu łask Bożych w nadchodzącym tygodniu. Szczęść Boże!