Podziękowanie
Pallotti DayPragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się przyczynili się do zorganizowania festynu parafialnego. Za pomoc w organizacji w sposób szczególny dziękujemy Państwu: Danusi i Markowi Modzelewskim, Jolancie i Jarkowi Guz, paniom Małgorzacie Posdziech, Jadwidze Sieniuć, Jolancie Kowal, rodzinie Gryniewiczów, Panu Andrzejowi Kłos za transport i sponsoring, rodzinie Cieślińskim, panu Markowi Wierzewskiemu, państwu Chojnowskim.
Dziękujemy również:
Panu Kazimierzowi Lemańskiemu za wykonanie sceny, pani Ewie Jocz za wypożyczenie namiotów i sponsoring, panu Franciszkowi Mil za wypożyczenie podestów, panu Piotrowi Winiarz za wypożyczenie stołów, ławek oraz grilla, pani Róży Steć za wypożyczenie grilla. Panu Stanisławowi Kożuszko za nagłośnienie imprezy i oprawę muzyczną zabawy tanecznej.
Straży Pożarnej za zadbanie o porządek w czasie trwania festynu i pomoc techniczną.
Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce tych, którzy upiekli ciasto, ugotowali bigos, przynieśli wędlinę, napoje, surówki, fanty.
                    

                                   Z wyrazami wdzięczności
                                ks. Dariusz Szyra SAC