Program spotkania dzieci w Studzienicznej
10.30 – 11.50 – Zawiązanie wspólnoty, modlitwa
11.50 – Prezentacja grup
12.00 – Msza św.,

Po Mszy św. zostaną wręczone laureatom nagrody za konkurs plastyczny. Wszystkie dzieci wezmą udział
w agapie i będą mogły skorzystać z różnych atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Dziecka.

Dzieci przywożą ze sobą własnoręcznie wykonane różance, które zostaną przyniesione w darach podczas Mszy św. Ksiądz Biskup poświęci je i zostaną rozdane dzieciom jako pamiątka spotkania i zachęta do modlitwy.